Бүх газрууд

Зарагдсан бараа

2019-01-24 10:21:17

Тусламж-5 Зарагдсан барааг шалгах 

Дэлгүүрийн бүртгэлтэй ID  хаягаар нэвтрэн "Бөөний дэлгүүрийн бүртгэл" хэсэгт орно. Нүүр хуудасны дээд хэсэгт бараа зарах дэлгүүрийн бүртгэлтэй гишүүдийн  бүртгэлийн хаяг утасны дугаар дэлгүүрийн тохиргоо дэлгүүрийн үнэлгээ зэрэг байна. 

"Дэлгүүр болон бүтээгдэхүүний зөвлөмж" хэсэгт тус дэлгүүрийн зарж байгаа барааны тоо болон зарахаар зөвшөөрөл хүссэн барааны тоо эсвэл зөвшөөрөгдөөгүй барааны тоо агуулахын барааны тоо байна.

"Худалдааны зөвлөгөө"хэсэгт:

а. "Төлөөгүй" -таны барааг худалдан авахаар сонгогдсон боловч төлбөр төлөгдөөгүй байна

б. "Хүргээгүй" -Худалдан борлуулагч өөрөө барааны зургаа оруулсан бол барааг хүргэлтэнд гаргаагүй байна 

   "Түгээгээгүй"-сайтын бөөний дэлгүүрээс татсан бараа тул бараа түгээх ажлыг сайт хариуцан хийнэ

в. "Мөнгө буцаах" худалдан авагч тус барааг хүргэж ирэхээс өмнө худалдан авах сонирхолгүй болсон тул мөнгийг буцаан        авах хүсэлт гаргасан болно.  

г. "Бараа буцаах" Худалдан авагч бараандаа сэтгэл хангалуун бус эсвэл том жижиг сонгосон бараанаас бусад бараа ирсэн    шалтгаанаар бараа буцаах хүсэлт гаргасан байна. 

"Борлуулалтын статистик"өдөр сар жилийн борлуулалт үнийн дүн тоо ширхэгээр байна.

"Дэлгүүрийн сурталчилгаа" бэлэгтэй худалдаа ваучер хугацаа хөнгөлөлт групп худалдан авалт зэрэг байна. 

Өмнөх: Хэрэглэгчийн баталгаа Дараах: Өөрийн дансаа шалгах