Бүх газрууд

Өөрийн дансаа шалгах

2019-01-24 09:27:16

Тусламж-4 Дансаа  шалгах 

Бүртгэлтэй ID хаягаар нэвтэрж нүүр хуудасны дээр байрлах төлбөрийн төв рүү орно. 

Энэ хэсэгт хэрэглэгчийн бүртгэлтэй ID  нэр утасны дугаар хамгийн сүүлд нэвтэрсэн хугацаа зэрэг байна.

"Дансны үлдэгдэл" таны дансанд байгаа үлдэгдэл мөнгө харагдана.

"Картын үлдэгдэл"- энэ нь зөвхөн awiizarii сайтын хүрээнд хэрэглэх картын үлдэгдэл болно. 

"Хөлдөөсөн данс" гэдэг нь дэлгүүрийн бүртгэлтэй худалдан борлуулагчид хамаарах ба таны худалдан борлуулсан барааны мөнгөн дүн байх ба сүүлийн гүйлгээ хэсэгт тус тусаараа харагдана. 15 хоногийн дотор картын үлдэгдэлд нэмэгдэн орно. 

"Сүүлийн гүйлгээ"- худалдан авалт хийгдэж төлбөр төлөгдсөн болон төлөхөөр бэлэн болсон үнийн дүнгүүд харагдана.  

 

Өмнөх: Зарагдсан бараа Дараах: Тусламж-Худалдан авалт