Бүх газрууд

Барааны код байхгүй Цуглуулга Мэдэгдэх

Нэхий дотортой гутал

Захын үнэ: ₮180,000.00

Дэлгүүрийн үнэ: ₮160,000.00

Барааны оноо

Үнэлгээ: 0 Үнэлгээ

Гар утсаар үзэх
  • Дэлгүүрийн үнэлгээ
  • Ижил дэлгүүртэй харьцуулвал
  • Тодорхой:5.00 Дээд талд 0.00%
  • Үйлчилгээ:5.00 Дээд талд 0.00%
  • Хүргэлт:    5.00 Дээд талд 0.00%
Байршил : монгол улс Өвөрхангай аймаг